W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Prawidłowe izolowanie balkonów ITB potwierdza: z Schöck Isokorb®

News_ITB_Bericht_PL_470x260px_RGB_Newsseite
Balkony izolowane powierzchniowo mogą nie spełniać wymagań Warunków Technicznych - potwierdza to nowy raport ITB.

Obliczenia przepływów ciepła w miejscu połączenia balkonu ze stropem w budynkach mieszkalnych potwierdziły, że w strefie naroży zewnętrznych wymagania stawiane w Warunkach Technicznych mogą być nie spełnione.

Takie sytuacje są w praktyce projektowej dosyć powszechne, bowiem chodzi tu nie tylko o klasyczny narożnik zewnętrzny budynku, ale również o narożniki zewnętrzne występujące w loggiach, narożne miejsca w strefie stropodachów (daszki żelbetowe lub stalowe nad balkonami sąsiadujące z pionowymi ściankami attykowymi).

Obliczenia cieplne przeprowadzone w ITB potwierdziły, że w tych miejscach likwidowanie mostków cieplnych poprzez obustronne izolowanie płyt balkonowych / daszków / attyk jest nieskuteczne i może prowadzić do kolizji z wymaganiami stawianymi w przepisach budowlanych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ; Rozdział. 4 - Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną ; § 321).

W tych miejscach jedynym skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie łączników termoizolacyjnych. Zaleca się, aby w najbardziej narażonych miejscach (narożniki zewnętrzne) stosować łączniki gr. 12 cm.

Szczegółowe informacje w Raporcie ITB nr 00856/15/Z00NF.