W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Izolacja termiczna w konstrukcjach stalowych z Isokorb KST od firmy Schöck

BIL_PRESSE_KST1_16z9_FHD.jpg

Schöck Isokorb KST, Źródło: Schöck

BIL_PRESSE_KST2_16z9_FHD.jpg

Mostki cieplne powstające przy przerwaniu ciągłości elewacji przez stalowe konstrukcje balkonowe to często lekceważony problem., Źródło: Schöck

BIL_PRESSE_KST3_16z9_FHD.jpg

Belka stalowa z łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb KST (po lewej) oraz belka stalowa bez izolacji termicznej., Źródło: Schöck

W budynkach mieszkalnych komponenty stalowe to wszechstronne i trwałe rozwiązanie. Ponadto stalowe konstrukcje balkonowe, dachowe oraz elementy fasady są obecnie modne i wzbogacą estetykę budowli. Niestety, w przypadku niewłaściwie wykonanych konstrukcji stalowych może dojść do powstawania mostków cieplnych. Isokorb KST od firmy Schöck jest obecnie jedynym rozwiązaniem do tego typu połączeń, które uzyskało aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Mostki cieplne w konstrukcjach stalowych są często bagatelizowane przez projektantów i konstruktorów. Ze względu na ryzyko kondensacji pary wodnej, korozji i tworzenia się pleśni spowodowanych zbyt dużymi różnicami temperatur pomiędzy częścią wewnętrzną a zewnętrzną konstrukcji budynku. Ponadto temperatura powierzchni wewnętrznej w przypadku konstrukcji stalowych powinna wynosić nie mniej niż 12.6 ° C. Powszechnym rozwiązaniem jest stosowanie łożysk elastomerowych. Koszt tego typu rozwiązań jest niski, ale nie spełniają one wymogów fizyki budowli stawianym takim połączeniom.

Optymalna fizyka budynku

Aby obiektywnie ocenić różne rozwiązania, na zlecenie uniwersytetu RWTH Aachen wykonana została opinia rzeczoznawcy. Porównano belki stalowe bez oddzielenia termicznego, belki stalowe z łożyskami elastomerowymi i belki stalowe z izolacją termiczną Isokorb KST. Aby ograniczyć ryzyko powstawania pleśni w konstrukcji budynku, minimalny współczynnik temperaturowy fRSi powinien wynosić fRSi, min ≥ 0,70. System Isokorb KST jako jedyny spośród przebadanych rozwiązań spełnia te wymagania. Analiza wykazała, że współczynnik temperaturowy w przypadku zastosowania produktu firmy Schöck jest równy 0,74. Oznacza to, że w odniesieniu do stalowych dźwigarów bez oddzielenia termicznego czy łożysk elastomerowych, Isokorb KST jest jedynym bezpiecznym i niezawodnym rozwiązaniem do termoizolacji konstrukcji stalowych.

Udoskonalona koncepcja projektowa

Isokorb KST do firmy Schöck spełnia nie tylko funkcję izolacyjną. Służy on również do przenoszenia sił przekrojowych w połączeniach belek stalowych. Produkt składa się z modułów przenoszących siły rozciągające, siły ściskające oraz siły poprzeczne, a także wkładek termoizolacyjnych. Rozwiązanie może być dostosowane do wymiarów i warunków statycznych konstrukcji stalowej. Wewnętrzne moduły ze stali nierdzewnej zapewniają wysoką ochronę antykorozyjną. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu produktów i testom wykonanym w instytutach badawczych, element może przejmować znacznie większe siły poprzeczne i obciążenia konstrukcji stalowej. Przykładowo moduł Isokorb KST 22 zamiast 36KN jest w stanie przenosić obciążenia równe nawet 50KN. Łączniki Isokorb KST umożliwiają również projektowanie większych rozstawów szczelin dylatacyjnych. Rozstaw dylatacji dla Isokorb KST zamiast 6,0 m wynosi obecnie 10,4 m. Pozwala to na zmniejszenie nakładów finansowych oraz czasowych, niezbędnych do realizacji konstrukcji.

Prosta konstrukcja

Poza dokumentacją techniczną rozwiązań, firma Schöck udostępnia również program przeznaczony do projektowania. Zmieniony oraz wzbogacony program został zatwierdzony i dopuszczony do użytku. Oprogramowanie umożliwia projektowanie połączeń stalowych z uwzględnieniem rodzaju wykorzystanego profilu oraz działających na niego obciążeń. Na podstawie tych danych program automatycznie oblicza, które z rozwiązań będzie najbardziej ekonomiczne i spełni wymagania techniczne. Program uwzględnia również analizę strukturalną. Opcjonalnie możliwe jest wybranie układu modułów. Rozwiązanie Isokorb KST od firmy Schöck przeznaczone jest do stosowania zarówno w nowym budownictwie, jak i podczas prac remontowych czy renowacyjnych.

Pobieranie
Do pobrania - 300 dpi
zip, 2,39 MB
Do pobrania - 72 dpi
zip, 366,26 KB
Izolacja termiczna w konstrukcjach stalowych z Isokorb KST od firmy Schöck
pdf, 927,52 KB
Izolacja termiczna w konstrukcjach stalowych z Isokorb KST od firmy Schöck
docx, 13,84 KB