W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Mostki cieplne na attykach

W przypadku attyk występują te same problemy z mostkami cieplnymi jak w przypadku balkonów. Attyki są usytuowane w narożniku zewnętrznym poziomym pomiędzy ścianą zewnętrzną i stropodachem. Tak więc obok faktu, że attyka działa niczym element chłodzący, to w jej przypadku dodatkowy mostek geometryczny związany z narożnikiem zewnętrznym powiększa straty ciepła. Zakotwienie attyki w ścianie, analogicznie jak łączenie balkonu, stanowi materiałowy mostek cieplny. Na rysunku 19 widać różnice w rozkładzie temperatury, co ma bezpośrednie przełożenie na przepływ i straty ciepła, dla przypadku podłączenia attyki bez rozdzielenia termicznego (ścianka attykowa izolowana obustronnie (lewa strona)) i z łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb® XT typu A (prawa strona). Strumień ciepła płynie od ciepłej części (czerwone) do zimnej (niebieskie). Połączenie attyki bez oddzielenia termicznego (lewa strona) wskazuje na wysokie straty ciepła spowodowane przez attykę, a to wiąże się z pojawieniem się niskich temperatur na powierzchni przegród od strony pomieszczenia. Z kolei przy rozwiązaniu z odcięciem termicznym attyki łącznikiem XT typu A (prawa strona) strata ciepła przez dany węzeł konstrukcyjny jest zminimalizowana. Na fakt ten wskazują niskie temperatury powyżej termicznego elementu rozdzielającego, zaprezentowane tu w kolorze ciemnoniebieskim.

17

Rysunek 19: Termograficzna prezentacja tradycyjnego rozwiązania izolowania attyki w porównaniu z zastosowaniem Schöck Isokorb® XT typu A. Z lewej strony: łączenie attyki bez rozdzielenia termicznego. Z prawej strony: attyka rozdzielona przy użyciu Schöck Isokorb® XT typu A.

W tabeli 5 widać, że straty cieplne przez attykę, w której zastosowano oddzielenie termiczne, są niewielkie. W badaniu dokonano porównania efektu zastosowania elementu Schöck Isokorb® XT typu A-MM2-VV1 z przypadkiem kiedy attyka jest wykonana z betonu bez odcięcia elementem izolacyjnym na połączeniu ściany ze stropodachem. Porównanie wyników badań wskazuje na wysoką efektywność cieplną termicznego oddzielenia attyki.