W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj
Kapitel_Waermeschutz_Waermebrueckenportal_16-9FHD_RGB_300dpi.jpg

Informacje ogólne o mostkach cieplnych

Mostki cieplne to obszary lokalnie ograniczone w przegrodach budowlanych, charakteryzujące się wysoką przenikalnością cieplną w porównaniu z sąsiadującymi powierzchniami. Zwiększone przenikanie cieplne powoduje powiększenie strat energii (ciepła) z budynku, a w konsekwencji wzrost kosztów eksploatacyjnych. Ma to bezpośredni wpływ na obniżenie temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody, co wiąże się z ryzykiem powstania zagrzybienia (zagrożenia dla zdrowia). W miejscu mostków cieplnych obserwuje się czasami tworzenie skroplin pary wodnej i związane z tym występowanie szeregu innych procesów destrukcyjnych, niszczących przegrodę, a w szczególności warstwy i powłoki wykończeniowe.


więcej

Przyczyny powstawania mostków cieplnych mogą być różne. Wysoka przenikalność cieplna bierze się z tego, że kształt elementu budowlanego nie jest równy („geometryczny mostek cieplny"), lub z faktu, że do wykonania przegrody budowlanej użyto materiałów o zwiększonej przewodności cieplnej („materiałowy mostek cieplny").