W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Polityka ochrony prywatności

Ochrona przekazanych nam przez Państwo danych osobowych (zwanych dalej w skrócie „Dane”) jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też w dalszej części pragniemy obszernie wyjaśnić, jakie dane zbieramy i w jaki sposób te dane przetwarzamy.

I. Nazwa i dane kontaktowe administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Schöck sp. z o.o.
ul. Przejazdowa 99
43-100 Tychy
E-mail: rodo@schock.pl
Strona internetowa: https://www.schock.pl

II. Informacje dotyczące polityki prywatności w odniesieniu do Klientów i partnerów biznesowych

Wypełniając nasze obowiązki wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przekazujemy poniżej informacje o sposobie przetwarzania powierzonych nam przez Państwo danych osobowych.

Informacje dotyczące polityki prywatności w odniesieniu do Klientów i partnerów biznesowych

III. Cel przetwarzania przez nas danych osobowych, podstawa prawna i okres przechowywania

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące danych, jakie są przetwarzane na naszej stronie internetowej (a), celu ich przetwarzania (b), podstawie prawnej ich przetwarzania (c) oraz poszczególnych okresach przechowywania względnie możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz ich usuwania (d).

1. Logi

a) W momencie wejścia na nasza stronę internetową zainstalowana na Państwa urządzeniu końcowym i wykorzystywana przeglądarka internetowa przesyła automatycznie informacje do serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa. Informacje te przechowywane są tymczasowo w tzw. plikach logu (logfile). Gromadzone są przy tym następujące informacje, zapisywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera, z którego wysłano zapytanie,
 • data i czas zapytania,
 • nazwa i adres URL docelowej strony,
 • strona internetowa, z jakiej nadeszło zapytanie (adres URL),
 • wykorzystywana przeglądarka wraz z wersją,
 • system operacyjny zainstalowany na Państwa komputerze wraz wersją oraz nazwa dostawcy dostępu do Internetu,
 • przekazywane ilości danych oraz status zapytania (dane przekazano, danych nie odnaleziono, itp.),
 • język i wersja wykorzystywanej przeglądarki.

b) Dane te przetwarzane są przez nas w następujących celach:

 • zapewnienie bezproblemowego połączenia z witryną,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu jak również
 • w innych celach administracyjnych.

Gromadzenie w/w danych jest niezbędne dla realizacji wyżej opisanych celów - bez tych danych cele te nie mogłyby zostać osiągnięte.

c) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z powyżej określonych celów przetwarzania zbieranych danych. Zbierane przez nas dane osobowe nie są w żadnym wypadku wykorzystywane w celu podejmowania decyzji odnośnie do osób, których dane dotyczą

d) Dane zebrane w plikach logów usuwane są po upływie maksymalnie siedmiu dni.

2. Ciasteczka (cookies)

a) Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (cookies). Są to małe pliki tekstowe generowane automatycznie przez Państwa przeglądarkę internetową i zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzin naszej stronie internetowej. Ciasteczka (cookies) nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa urządzeniach, nie zawierają wirusów, trojanów czy innego szkodliwego oprogramowania.

Ciasteczka (cookies) zawierają informacje dotyczące konkretnego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednakże, że pozyskujemy jakiekolwiek informacje na temat Państwa tożsamości.

Wykorzystujemy następujące ciasteczka (cookies):

 • ciasteczka sesyjne (session cookies),
 • inne tymczasowe ciasteczka (cookies), np. ciasteczka służące do analizy albo ciasteczka podmiotów zewnętrznych.

Większość przeglądarek akceptuje ciasteczka (cookies) automatycznie. Możliwe jest jednakże takie skonfigurowanie wykorzystywanej przeglądarki internetowej, aby ciasteczka (cookies) nie były zapisywane na Państwa komputerze w ogóle względnie przed próbą zapisania nowego ciasteczka (cookies) ukazywała się zawsze odpowiednia informacja. Całkowita dezaktywacja ciasteczek (cookies) może jednakże doprowadzić do sytuacji, że korzystanie z wszystkich dostępnych na naszej stronie funkcji nie będzie możliwe.

b) Stosowanie ciasteczek (cookies) służy z jednej strony do tego, aby umożliwić Państwu możliwie najlepsze korzystanie z naszej oferty.

W tym celu zapisywane są tzw. ciasteczka sesyjne (session cookies), służące rozpoznaniu faktu wcześniejszych odwiedzin poszczególnych stron naszej witryny.

W celu zwiększenia komfortu korzystania z naszej strony internetowej tworzone są kolejne tymczasowe pliki ciasteczek (cookies), które zapisywane są na Państwa komputerze na pewien określony czas. Pozwoli to na automatyczne rozpoznanie ponownych odwiedzin naszej witryny przez użytkownika i rozpoznanie jakie dane zostały przez niego wprowadzone, tak by uniknąć konieczności ich ponownego wprowadzania.

Ponadto pozostawiamy pliki ciasteczka (cookies), aby całkowicie anonimowo gromadzić i analizować dane statystyczne w celu dalszej optymalizacji naszej oferty dla Klientów.  Ciasteczka (cookies) te umożliwiają nam rozpoznanie podczas wizyty na naszej stronie, że Państwo już ją wcześniej odwiedzali.

Usługodawcy zewnętrzni oferujący odpowiednie narzędzia analityczne jak również usługodawcy serwisów społecznościowych pozostawiają w tym celu odpowiednie pliki ciasteczek (cookies). (Szczegóły dotyczące powyższego znajdą Państwo poniżej w opisach poszczególnych usług podmiotów trzecich).

c) Dane przetwarzane przez ciasteczka (cookies) konieczne są dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych jak i podmiotów trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Bez tych danych, wyżej wskazane cele nie mogłyby zostać osiągnięte. Cele opisane powyżej stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu zebranych danych.

d) W momencie zakończenia sesji ciasteczka sesyjne (session cookies) zostają automatycznie skasowane. Tymczasowe pliki ciasteczek (cookies) kasowane są automatycznie po upływie określonego czasu, w tym wypadku 6 miesięcy. Pliki ciasteczek (cookies) służące do analizy względnie pliki coasteczek (cookies) podmiotów trzecich kasowane są automatycznie po upływnie czasu przewidzianego przez konkretnych usługodawców.

Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej mogą Państwo wyłączyć zapisywanie ciasteczek (cookies) na komputerze. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, że w takim przypadku nie wszystkie funkcjonalności naszego serwisu mogą być dla Państwa dostępne w pełnym zakresie. Zapisane wcześniej pliki ciasteczek (cookies) można w każdej chwili usunąć poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń Państwa przeglądarki.

3. Linki do serwisów społecznościowych

a) Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Xing oraz LinkedIn. Mają one formę logo odpowiednich usługodawców i zapisane są na serwerze naszej strony internetowej. Dzięki temu podczas pierwszego ładowania naszej strony internetowej żadne dane dotyczące Państwa jako jej użytkownika nie są przekazywane do usługodawcy zewnętrznego. Dopiero po kliknięciu przez Państwo odpowiedniego przycisku dane określone w punkcie III 1 niniejszej polityki przekazywane są odpowiedniemu usługodawcy.

Na przekazywanie tych danych nie mamy wpływu. Przekazywanie danych następuje niezależnie od tego, czy dysponujecie Państwo kontem użytkownika w danych serwisach społecznościowych i / lub są do nich aktualnie zalogowani.

W przypadku YouTube (Google Inc.), Facebook (Facebook Inc.), Twitter (Twitter Inc.) oraz LinkedIn (LinkedIn Corporation) Państwa dane osobowe przekazywane są do odpowiednich usługodawców w USA (czyli kraju bez odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych) i tam przechowywane. Facebook, Twitter, Google oraz LinkedIn zobowiązały się do przestrzegania porozumienia EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Na naszej stronie internetowej udostępniamy linki do powyższych usług, aby osiągnąć większą rozpoznawalność naszego przedsiębiorstwa poprzez informacje o naszej firmie zamieszczone na stronach tych usługodawców. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji tego celu - bez tych danych cel ten nie mógłby zostać osiągnięty.

c)/d) Podstawą prawną korzystania z aktywowanych linków stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Związany z tym cel reklamowy należy uznać za prawnie uzasadniony interes w rozumieniu postanowień RODO.

Zalecamy Państwu wylogowywanie się zawsze po skorzystaniu z usług usługodawców mediów społecznościowych, w szczególności jednak przed kliknięciem ikonek poszczególnych usługodawców, gdyż w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do Państwa konta założonego u poszczególnych operatorów serwisów społecznościowych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko tworzeniu takich profilów użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa muszą się Państwo zwrócić do poszczególnych operatorów serwisów społecznościowych.

Nasza firma nie ma wpływu na to, jakie dane są zbierane przez poszczególnych operatorów serwisów społecznościowych i w jaki sposób dane te są przez nich przetwarzane. Odpowiedzialność za to ponosi tylko i wyłącznie konkretny operator. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych u tych operatorów, w szczególności dotyczących również podstawy prawnej oraz okresu przechowywania znajdą Państwo w politykach ochrony prywatności poszczególnych operatorów. Dokumenty te zawierają również dalsze informacje dotyczące Państwa praw z tym związanych i możliwości konfiguracji usługi w celu ochrony Państwa prywatności.

Adresy internetowe oraz URL poszczególnych operatorów serwisów społecznościowych zawierające informacje dotyczące stosowanej przez nich polityki ochrony danych:

 • Twitter: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter zobowiązał się do przestrzegania porozumienia EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • YouTube: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. Google zobowiązał się do przestrzegania porozumienia EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
4. Filmy YouTube osadzone na stronie

a) W naszym serwisie osadzone są filmy YouTube, które są przechowywane pod adresem http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio w naszej witrynie. YouTube jest usługa oferowaną przez Google Inc. Filmy osadzone są w „rozszerzonym trybie prywatności”, co oznacza, że w przypadku nie odtwarzania filmów do YouTube nie zostaną przekazane żadne Państwa dane.

Na początku widoczna jest wyłącznie miniaturka filmu ściągnięta z serwera, na którym znajduje się nasza witryna. Dopiero w momencie odtworzenia filmiku, przekazywane są dane, w szczególności te określone w punkcie III.1.  Na transmisję tych danych nie mamy wpływu. Transmisja danych następuje niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto użytkownika na YouTube, na którym jesteście Państwo zalogowani, czy też konta takiego brak. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio połączone z Państwa kontem.

b) W naszej witrynie osadzamy wtyczki (pluginy) YouTube służące upowszechnianiu informacji o naszym przedsiębiorstwie.

YouTube przechowuje Państwa dane w postaci profilu użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamy, badań rynkowych i/lub dostosowania swojej strony do potrzeb użytkowników.  Analizy te (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) służą przede wszystkim wyświetlaniu indywidualnie dopasowanych reklam oraz informowaniu innych użytkowników sieci społecznościowych o Państwa aktywności w naszym serwisie.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla realizacji tego celu - bez tych danych cel ów nie mógłby zostać osiągnięty.

c)/d) Podstawą prawną korzystania z pluginów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Związany z tym cel reklamowy należy uznać za prawnie uzasadniony interes w rozumieniu postanowień RODO. Jeśli nie chcą Państwo, aby dane były łączone z Państwa profilem YouTube, należy dokonać wylogowania przed wciśnięciem przycisku odtwarzania filmu.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu przeciwko tworzeniu takich profilów użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa muszą się Państwo zwrócić do YouTube.

Dalsze informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube, w szczególności odnośnie podstawy prawnej i okresu przechowywania danych przez YouTube zawiera polityka prywatności tego portalu.  Tam znajdą Państwo dalsze informacje dotyczące praw i możliwości konfiguracji ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de. Google przetwarza dane osobowe dotyczące Państwa również w USA i zobowiązał się do przestrzegania porozumienia EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5. Formularze kontaktowe / usługa oddzwaniania / kontakt e-mailowy

a) Na naszej stronie internetowej znajdują się formularze kontaktowe, służące do kontaktu drogą elektroniczną oraz realizacji usługi oddzwaniania w przypadku, gdy chcą Państwo, żebyśmy oddzwonili. W razie skorzystania z tej możliwości dane wpisane do formularza zostaną do nas przesłane i zapisane. Mogą także Państwo mogą do nas napisać e-mail.

Przy korzystaniu z formularzy kontaktowych, wszystkie pola obowiązkowe, które należy wypełnić w celu kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną oznaczone są gwiazdką (*) i obejmują Państwa adres mailowy, a w celu realizacji usługi oddzwonienia - numer telefonu. Przekazanie innych danych poza powyższymi (np. imienia, nazwiska itp.) jest dobrowolne.

b) Dane te przetwarzane będą w celu skontaktowania się z Państwem oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie a także w celu zapobiegania nadużyciom formularza kontaktowego wzgl. serwisu oddzwaniania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego.

c)/d) Podstawę prawną do przetwarzania danych ujętych w formularzu kontaktowym oraz w przesłanym nam e-mailu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Z powyższych celów wynika również nasz prawnie uzasadniony interes do przetwarzania tych danych. Jeżeli wiadomość mailowa względnie prośba o oddzwonienie ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podstawę prawną do przetwarzania danych przekazanych nam dobrowolnie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

d) Dane te zostaną skasowane w momencie, gdy przestaną już być potrzebne do osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane. W odniesieniu do danych przekazanych nam poprzez formularz służący do kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną dzieje się to w momencie, gdy rozmowa z Państwem została zakończona. Rozmowę uznaje się za zakończoną w momencie, gdy okoliczności wskazują na to, iż wszystkie okoliczności zostały ostatecznie wyjaśnione. W przypadku ewentualnego zawarcia umowy, dane te będą przechowywane dłużej, tj. do chwili upływu ustawowego terminu przechowywania (do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących przedmiotu umowy) i zostaną usunięte po upływie tego czasu, chyba że wypełnienie obowiązku przechowywania i dokumentacji na bazie prawa podatkowego i handlowego (kodeks handlowy, kodeks karny względnie ordynacja podatkowa) wymagać będzie od nas dłuższego przechowywania tych danych względnie wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie tych danych przez dłuższy okres czasu, aniżeli określony powyżej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdym momencie mają Państwo jednakże możliwość wycofania zgody na przetwarzanie przekazanych dobrowolnie danych osobowych. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami na adres podany w pkt. I.  W takim przypadku brak jest możliwości prowadzenia dalszej konwersacji. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej nam wcześniej zgody do chwili jej wycofania.

6. Newsletter

a) W naszym serwisie oferujemy możliwość prenumeraty bezpłatnego newslettera. Do przesłania Państwu newslettera konieczne jest podanie przez Państwa adresu mailowego (*). Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

W procesie rejestracji poproszeni zostaną Państwo o wyrażenie zgody na przesyłanie Państwu newslettera i poinformowani o naszej polityce ochrony prywatności. Do rejestracji w celu otrzymywania naszego newslettera korzystamy z modelu double-opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu przez Państwa rejestracji wyślemy na podany w formularzu adres mailowy wiadomość, w której poprosimy o potwierdzenie, że życzą sobie Państwo otrzymywać newsletter. W przypadku niepotwierdzenia przesłanej wiadomości w przeciągu 24 godzin, Państwa dane zostaną zablokowane, a po upływie miesiąca automatycznie skasowane. Przechowujemy ponadto również adres IP, z którego dokonana została rejestracja, a także czas rejestracji i potwierdzenia. Procedura ta ma na celu potwierdzenie dokonania przez Państwa rejestracji, a w razie ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych, umożliwienie jego wyjaśnienia.

b) Przetwarzanie Państwa adresu mailowego służy dostarczaniu drogą mailową elektronicznego newslettera a także weryfikacji rejestracji zamówienia newslettera. Wszelkie inne dane podane przez Państwa dobrowolnie zostaną wykorzystane w celu spersonalizowania przesyłanych wiadomości.

Przetwarzanie danych dotyczących czasu rejestracji oraz potwierdzenia a także adresu IP dokonywane jest w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku udokumentowania procesu rejestracji.

Bez podania w/w danych, Państwa zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

c) Podstawę prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych (informacje obowiązkowe) stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast Państwa zgoda jest niezbędna dla wypełnienia obowiązków wynikających z prawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie informacji dotyczących czasu rejestracji oraz potwierdzenia a także adresu IP opiera się o art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

d) Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć subskrybcję newslettera, co jest równoznaczne z rezygnacją z prenumeraty. Rezygnacja z otrzymywania przesyłek elektronicznych możliwa jest poprzez kliknięcie odpowiedniego linku zawartego w każdej wiadomości, dotyczącej newslettera. Rezygnacja z subskrypcji może nastąpić (również) poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia do administratora, którego dane podane są w punkcie I.

Po rezygnacji z prenumeraty newslettera Państwa dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

7. Zamawianie katalogów technicznych

a) Nasze katalogi techniczne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej wysyłamy na Państwa życzenie także w wersji drukowanej. Do przesłania Państwu katalogów konieczne jest podanie przez Państwa adresu mailowego (*) a także zwrotu grzecznościowego, imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz numeru telefonu (*).Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

W procesie rejestracji poproszeni zostaną Państwo o wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny w celu realizacji tej usługi i poinformowani o naszej polityce ochrony prywatności. Do rejestracji w celu otrzymywania naszych katalogów technicznych korzystamy z modelu double-opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu przez Państwa rejestracji wyślemy na podany w formularzu adres mailowy wiadomość, w której poprosimy o potwierdzenie, że życzą sobie Państwo otrzymać stosowny katalog techniczny. W przypadku niepotwierdzenia przesłanej wiadomości w przeciągu 24 godzin, Państwa dane zostaną zablokowane, a po upływie miesiąca automatycznie skasowane. Przechowujemy ponadto również adres IP, z którego dokonana została rejestracja, a także czas rejestracji i potwierdzenia. Procedura ta ma na celu potwierdzenie dokonania przez Państwo rejestracji, a w razie ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych, umożliwienie jego wyjaśnienia.

b) Przetwarzanie Państwa adresu mailowego, zwrotu grzecznościowego, imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz numeru telefonu służy weryfikacji rejestracji zamówienia katalogów oraz przesłaniu Państwu katalogów na podany adres pocztowy. Bez podania tych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane. Wszelkie inne podane przez Państwa dobrowolnie dane zostaną wykorzystane w celu spersonalizowania przesyłanych wiadomości.

Przetwarzanie danych dotyczących czasu rejestracji oraz potwierdzenia a także adresu IP dokonywane jest w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku udokumentowania procesu rejestracji.

c) Podstawę prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych (informacje obowiązkowe) stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie informacji dotyczących czasu rejestracji oraz potwierdzenia a także adresu IP jest oparte o art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

d) Po wysłaniu Państwu katalogów Państwa dane będą przez nas przetwarzane do czasu istnienia jakichkolwiek roszczeń związanych z realizacją Państwa zamówienia. Po tym okresie zostaną usunięte.

8. Google Analytics

a) Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies (ciasteczka), czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizy korzystania ze strony internetowej. Informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej generowane przez pliki cookies (ciasteczka) przesyłane są z reguły do serwerów Google znajdujących się w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie, Google dokona uprzedniego skrócenia adresu IP użytkownika pochodzącego z krajów członkowskich Unii Europejskiej albo innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed ich przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwerów Google w USA, gdzie zostaje on skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzystywać będzie uzyskane informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony w celu sporządzenia raportu dotyczącego aktywności na stronie oraz w celu wykonania dla operatora strony internetowej dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej oraz Internetu.

Strona ta wykorzystuje Google Analytics w rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Dzięki temu dalszemu przetwarzaniu podlegać będą skrócone adresy IP a tym samym wyłączona zostanie możliwość ustalenia tożsamości konkretnej osoby. W przypadku, gdy zebrane dane wskazywałyby na tożsamość użytkownika, łączenie ich z konkretną osobą zostanie natychmiast przerwane a dane te niezwłocznie usunięte.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

b) Google Analytics wykorzystujemy do celu analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz regularnego jej ulepszania. Pozyskane dane statystyczne pozwolą nam ulepszyć naszą ofertę i sprawić, by była ona bardziej interesująca dla jej użytkowników. Bez tych danych w/w cele te nie mogłyby zostać osiągnięte.

c) Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Z powyższych celów wynika również nasz uprawniony interes do przetwarzania tych danych. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków przesyłania Państwa danych osobowych do USA Google zobowiązał się do przestrzegania porozumienia EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej mogą Państwo wyłączyć zapisywanie cookies (ciasteczek) na komputerze. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, że w takim przypadku nie wszystkie funkcjonalności naszego serwisu mogą być dla Państwa dostępne w pełnym zakresie.

Mogą Państwo ponadto uniemożliwić zbieranie danych osobowych dotyczących korzystania ze strony internetowej generowanych przy pomocy cookies (ciasteczek) (wraz z Państwa adresem IP) oraz ich przetwarzanie przez Google, poprzez pobranie z następującej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl i zainstalowanie rozszerzenia do przeglądarki.

Ponadto alternatywnie do wtyczki w przeglądarce (w szczególności w odniesieniu do przeglądarek na urządzeniach mobilnych) mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analytics również klikając na link. Spowoduje to zainstalowanie ciasteczek opt-out, które będą zapobiegać zbieraniu Państwa danych podczas odwiedzin naszej strony internetowej w przyszłości. Cookie (ciasteczko) opt-out ma zastosowanie tylko dla konkretnej przeglądarki i tylko dla naszej strony internetowej i umieszczane jest na Państwa urządzeniu. W przypadku usunięcia ciasteczek w przeglądarce, konieczne jest ponowne umieszczenie cookie (ciasteczka) opt-out.

Informacje dotyczące podmiotu trzeciego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, Skrócona wersja polityki ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, jak również polityka ochrony prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9. Aplikowanie do pracy

a) W przypadku, gdy aplikują Państwo do pracy w Schöck sp. z o.o., mogą Państwo przesłać swoje dokumenty aplikacyjne na adres pocztowy podany w pkt. I powyżej. Dokumenty te winny zawierać informacje określone w Kodeksie pracy tj.:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Inne dane wysyłane przez Państwa (np. wizerunek) są nam przekazywane dobrowolnie. W takim wypadku prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy wykraczających poza informacje, do których pozyskiwania pracodawca jest uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawnych.“

Dodatkowo, jeżeli pragną Państwo by Państwa kandydatura była rozpatrywana także w procesach rekrutacyjnych organizowanych w przyszłości prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Schöck sp. z o.o. obecnie oraz w przyszłości.“

b) Celem przetwarzania przekazanych nam danych jest podjęcie decyzji o nawiązaniu stosunku pracy.

c) Podstawę prawną do przetwarzania danych obowiązkowych stanowi art. 22 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 88 RODO, natomiast podstawą prawną przetwarzania danych podanych nam dobrowolnie jest Państwa zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

d) W razie nienawiązania stosunku pracy zebrane dane osobowe dotyczące Państwa zostaną przez nas usunięte w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej, chyba że wyraziliście Państwo zgodę na wykorzystanie tych danych w innych procesach rekrutacyjnych; w takim wypadku, Państwa dane zostaną usunięte po upływie roku od ich przesłania, o ile nie został z Państwem nawiązany stosunek pracy. W przypadku zawiązania stosunku pracy Państwa dane osobowe zostaną zachowane przez nas tak długo, jak będzie to konieczne w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków umownych i ustawowych związanych z zatrudnianiem pracowników.

10. Kalkulator mostków cieplnych

10.1 Rejestracja 

a) Na naszej stronie internetowej możliwa jest również rejestracja w celu zapisania wyników wykonanej kalkulacji mostków cieplnych, tak by można je było w każdej chwili otworzyć i modyfikować. W tym celu należy obowiązkowo wypełnić następujące pola (oznaczone *): forma grzecznościowa, imię i nazwisko, adres mailowy oraz hasło. Podawanie dalszych informacji, takich jak np. adres, jest dobrowolne.

W celu dokonania rejestracji wykorzystujemy procedurę dwuetapowego jej potwierdzenia, tzw. double-opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji wyślemy na podany w formularzu adres mailowy wiadomość, w której poprosimy o potwierdzenie Państwa rejestracji. Jeżeli nie dokonanie Państwo potwierdzenia rejestracji poprzez link znajdujący się w przesłanej wiadomości, Państwa dane nie zostaną zapisane. Ponadto przechowujemy adres IP, z którego dokonana została rejestracja, a także czas rejestracji i potwierdzenia.

b) Przetwarzanie Państwa zwrotu grzecznościowego, imienia i nazwiska jest konieczne w celu przyporządkowania wyników Państwa obliczeń w obszarze rejestracji. W celu przeprowadzenia procedury double-opt-in konieczne jest uzyskanie Państwa adresu mailowego. Przetwarzanie adresów IP jak również czasów rejestracji i potwierdzenia następuje w celu dochowania ciążącego na nas obowiązku potwierdzenia dokonania przez Państwo zapytania. Bez tych danych, realizacja w/w celów nie byłaby możliwa.

c) Podstawę prawną do przetwarzania wszystkich podanych przez Państwo danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podstawę prawną do przetwarzania adresów IP jak również czasów rejestracji i potwierdzenia stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

d) Dane te zostaną skasowane w momencie, gdy przestaną już być potrzebne do osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane, tzn. w momencie, gdy wyniki tych obliczeń nie będą już Państwu potrzebne.

W każdej chwili możecie Państwo zażądać usunięcia zapisu. Może to nastąpić poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia do administratora, którego dane podane są w punkcie I.

10.2. Informacje zwrotne (feedback)

a) Istnieje możliwość przesłania nam informacji zwrotnej dotyczącej udostępnionego przez Schöck kalkulatora mostków cieplnych. W tym celu należy obowiązkowo wypełnić następujące pola (oznaczone *): zwrot grzecznościowy, imię / nazwisko, adres mailowy oraz wiadomość.

b) Państwa wiadomość przetwarzana będzie przez nas w celu ciągłego udoskonalania naszego kalkulatora mostków cieplnych i dostosowania go do wymagań użytkowników. Państwa zwrot grzecznościowy, imię / nazwisko i adres mailowy mogą zostać wykorzystane w celu przesłania ewentualnej wiadomości zwrotnej. Ponadto dane te służą zabezpieczeniu naszego formularza do przesyłania informacji zwrotnych przed nadużyciami. Podanie danych jest dobrowolne, bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celu.

c) Podstawę prawną do przetwarzania wszystkich podanych przez Państwo danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Państwa uwagi.

d) Państwa dane zostaną skasowane w momencie, gdy przestaną już być potrzebne do osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane. W odniesieniu do adresu mailowego oraz nazwiska następuje to w momencie, gdy rozmowa z Państwem zostanie zakończona. Rozmowę uznaje się za zakończoną w momencie, gdy okoliczności wskazują na to, iż wymiana korespondencji została ostatecznie zamknięta.

IV. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi oraz trzecimi

W celu przetwarzania Państwa danych korzystamy również z usług usługodawców zewnętrznych (podmiotów przetwarzających). Usługodawcy, z którymi współpracujemy, zostali starannie wybrani i otrzymali szczegółowe instrukcje, których przestrzeganie będzie regularnie kontrolowane. Są to usługodawcy zewnętrzni wspierający nas albo od strony technicznej (dostawcy usług hostingu, programiści) albo zaangażowani do rozsyłania newslettera. Powyższe odbywa się w oparciu o zawiązane z nimi umowy o przetwarzanie powierzonych danych zgodnie z art. 28 RODO.

Poza tym Państwa dane przekazywane będą podmiotom trzecim w przypadku:

 • udzielenia przez Państwo wyraźnej zgody odpowiednio do postanowień art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,
 • gdy przekazanie tych danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, konieczne jest do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych a nie ma powodu przypuszczać, że nie mają Państwo szczególnego uzasadnionego interesu w nieprzekazywaniu dotyczących Państwa danych,
 • gdy przekazanie tych danych stanowi obowiązek ustawowy wynikający z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, albo
 • gdy jest to dopuszczalne ustawowo a zgodnie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO konieczne do spełnienia stosunków umownych.

Korzystanie z usługodawców pochodzących z krajów trzecich następuje wyłącznie w przypadku spełnienia szczególnych warunków wynikających z art. 44 i kolejnych RODO.

V. Automatyczne podejmowanie decyzji

Zbierane przez nas dane nie są w żadnym wypadku wykorzystywane w celu podejmowania automatycznych decyzji odnośnie do osób, których dane dotyczą, które wywoływałyby wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływały.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • do żądania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art. 15 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W szczególności mogą Państwo żądać informacji o celach przetwarzania, o kategoriach zbieranych danych, o kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, informacji o planowanym okresie przechowywania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o pochodzeniu państwa danych w przypadku gdy dane te nie zostały zebrane przez nas, a także informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu, względnie o istotnych informacjach dotyczących ich szczegółów;
 • do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych albo uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane zgodnie z art. 16 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania w oparciu o art. 21 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub został wniesiony sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego, do celów archiwalnych  w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z art. 17 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • do żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w przypadkach zakwestionowania przez Państwa prawidłowości danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, w przypadku gdy nie potrzebujemy już tych danych ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych - zgodnie z art. 18 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które nam dostarczyliście oraz do żądania przekazania ich innemu administratorowi zgodnie z art. 20 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Co do zasady w celu wniesienia skargi mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego, w miejscu swojego zwykłego pobytu, pracy lub w miejscu popełnienia domniemanego naruszenia.
VII. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Państwu zgodnie z art. 21 RODO prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; powyższe obowiązuje również w odniesieniu do profilowania opartego o te postanowienia. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Oczywiście mają Państwo prawo wyrazić w każdej chwili sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych do celów reklamy i analizy danych. Powyższe obowiązuje również w odniesieniu do profilowania, o ile powiązane jest ono z takim marketingiem bezpośrednim.

VIII. Prawo do wycofania zgody

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo do wycofania udzielonej nam zgody w każdym momencie. W skutek tego nie będziemy mogli w przyszłości przetwarzać Państwa danych w sposób, jaki był określony w udzielonej zgodzie. Powyższe pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej nam wcześniej zgody do chwili jej wycofania.

IX. Aktualność i zmiany niniejszej polityki ochrony prywatności

Niniejsza Polityka ochrony prywatności jest zgodna ze stanem na sierpień 2018 r.

W związku z dalszym rozwijaniem naszej strony internetowej oraz zawartej na niej oferty albo z uwagi na zmiany przepisów ustawowych względnie decyzji organów państwowych konieczne może okazać się dokonanie zmian w niniejszym dokumencie. Aktualnie obowiązująca Polityka ochrony prywatności dostępna jest zawsze na naszej stronie internetowej, gdzie można się z nią zapoznać i ją wydrukować.