W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Opór cieplny; wartość R

Opór cieplny to opór stawiany strumieniowi ciepła, przepływającemu przez powierzchnię 1m2 warstwy materiału, o grubości d 1m tegoż materiału, gdy różnica temperatury na grubości d wynosi 1K. Wartość R obliczana jest jako iloraz grubości warstwy materiału przez współczynnik przewodzenia ciepła:

λ: współczynnik przewodzenia cieplnego w W/(mK)
d: grubość warstwy materiału w m

Obliczenie wartości R może być przeprowadzane także dla elementu budowlanego składającego się z kilku warstw: