W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj
Teaserbild-Variante-Blau.svg

Schöck Isokorb®.Model przyszłości.

Pragniemy optymalnie wspierać Państwa projekty budowlane. Abyście mogli Państwo zachować rozeznanie wśród rosnącej różnorodności produktów, od nowa porządkujemy asortyment produktów Schöck Isokorb®. Jednocześnie dostosowujemy nasze portfolio produktów do cyfrowej przyszłości.

Aby ułatwić Państwu tę zmianę, zawarliśmy w tym miejscu szczegółowe wyjaśnienie nowej struktury nazw produktów. Przekonacie się Państwo, że z perspektywy projektantów struktura nazwy jest konsekwentna.

W przypadku już zaplanowanych projektów budowlanych można oczywiście w tym roku nadal stosować wcześniejsze oznaczenia. Przy nowych projektach budowlanych prosimy Państwa o używanie nowych nazw.

więcej
Proste znajdywanie nowej nazwy

By ułatwić Państwu przejście z poprzedniej nazwy Schöck Isokorb® na nową nazwę, udostępniamy Państwu narzędzie do przekładania starych dotychczasowych oznaczeń na nowe. Pozwala ono szybko i łatwo przełożyć poprzednie oznaczenia typu na nowe lub odwrotnie.

Code Scheme Old
Code Scheme Old
Proszę wpisać co najmniej 3 znaki. Przykład: KXT30. Teraz zostaną Państwu przedstawione różne sugestie. Po prostu proszę wybrać.
Krótka nazwa

Oprócz długiej nazwy, można teraz używać również pogrubionej nazwy skróconej do zamówień lub oprogramowania:

Isokorb® XT typu K-M2-V1-R0-CV35-X120-H160-6.0

Ważność poprzedniego oznaczenia

W przypadku już zaplanowanych projektów budowlanych można oczywiście w tym roku nadal stosować wcześniejsze oznaczenia. Przy nowych projektach budowlanych prosimy Państwa o używanie nowych nazw.

Nazwa modelu będzie w przyszłości integralną częścią nazwy każdego łącznika Schöck Isokorb®. Odpowiedni skrót znajduje się zawsze przed słowem "typ".


Przykład:
Isokorb® XT typu K-F-M4-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.0

Typy podstawowe

Skróty oznaczające podstawowe typy łączników pozostały bez zmian, z wyjątkiem pięciu. Osoba znająca łączniki Schöck Isokorb® szybko się zorientuje w nowym systemie.

Poprzedni typ KST jest teraz nazywany typem S dla "stali". Jedną z zalet produktu jest jego modułowość. To jest dokładnie to, czego nasz poprzedni typ KST nie odzwierciedlał. W związku z tym zmieniliśmy systematykę grupy produktów i zdecydowaliśmy się zmienić jej nazwę na typ S z wariantami połączeń S-N i S-V.

Decyzja ta dotyczy również połączeń balkonowych ze stali, wcześniej typu KS i typu QS. Również w tym przypadku w przyszłości jako prefiks używana będzie litera "S" dla "stali": Produkty są obecnie określane jako typ SK i typ SQ.

Poprzednie produkty typu S i typu SXT są teraz nazywane typem B od słowa "belka".

Poprzednie łączenia balkonów narożnych typu K-Eck i typu EXT są teraz nazywane typem C od angielskiego słowa "corner".

Typ podstawowy znajduje się bezpośrednio po słowie "typ".

Przykład: Isokorb® XT typu K-M4-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.0

 

Warianty

Warianty połączeń statycznych

Warianty połączeń wynikają z kształtu przekrojów elementów konstrukcji ze statycznie określonym systemem statycznym i podparciem liniowym. Na przykład, pozwalają one na bardziej ekonomiczne rozwiązanie w przypadku typu Q-P. Rozróżniamy następujące typy:

 1. Typ P: Wariant połączenia dla punktowego przeniesienia obciążeń
 2. Typ Z: Wariant połączenia dla łączeń swobodnych

Wszystkie typy, które ze względu na siły odrywające miały wcześniej podwojony skrót typu, teraz wyrażają siły odrywające wyłącznie poprzez poziom nośności. Dotyczy to produktów typu podstawowego Q.

Przykład: Isokorb® XT typu Q-P-VV5-REI120-X120-H200-L400-5.0

Warianty połączeń geometrycznych

Warianty połączeń geometrycznych są potrzebne zawsze, gdy elementy konstrukcji nie mogą być połączone w sposób standardowy przy użyciu typu podstawowego Schöck Isokorb®.

Różnica wysokości
Przykładem wariantu połączenia jest sytuacja, w której element nie jest łączony bezpośrednio ze stropem kondygnacyjnym, lecz dochodzi do przesunięcia wysokości w górę/w dół.

 1. Typ K-O: Wariant łączenia elementu budowlanego (K) - z przesunięciem w górę (O)
 2. Typ K-U: Wariant łączenia elementu budowlanego (K) - z przesunięciem w dół (U)

Przykład: Isokorb® XT typu K-U-M4-V1-REI120-CV35-LR180-X120-H200-7.0

Połączenie ze ścianą
Innym przykładem wariantu połączenia geometrycznego jest sytuacja, gdy kotwienie nie ma być wykonane w stropie kondygnacyjnym, ale w ścianie w górę lub w dół.

 1. Typ K-WO: Wariant łączenia elementu budowlanego (K) – połączenie ze ścianą (W) do góry (O)
 2. Typ K-WU: Wariant łączenia elementu budowlanego (K) - połączenie ze ścianą (W) w dół (U)

Przykład: Isokorb® XT typu K-WU-M4-V1-REI120-CV35-LR200-X120-H200-6.0

Połączenie narożne
Warianty połączeń dla balkonów narożnych są uwzględniane tylko w planach szczegółowych (projekcie wykonawczym) i dotyczą oddzielnie dostępnych elementów częściowych.

 1. C-L: Wariant połączenia elementu budowlanego (C) - z połączeniem lewym (L), położenie płyty stropowej
 2. C-R: Wariant połączenia elementu budowlanego (C) - z połączeniem prawym (R), położenie płyty stropowej

Przykład: Isokorb® XT typu C-L-M2-V1-REI120-CV35-X120-H200-L500-5.0

 

Warianty konstrukcyjne

Aby zoptymalizować procesy budowlane, oferujemy Państwu niektóre produkty w kolejnych wariantach, takich jak wersja wieloczęściowa do płyt filigranowych (w skrócie F) oraz wersja wykonania przeznaczona do montażu za pomocą Schöck IDock® (w skrócie ID), niezależnego od czasu budowy.


Przykład:
Isokorb® XT typu K-F-M4-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.0

Poziom nośności

Poziom nośności rozpoczyna się od międzynarodowego skrótu określającego dany rodzaj siły przekrojowej (M, V, N). Jeśli siły przekrojowe występują w obu kierunkach, skróty literowe zostają podwajane (MM, VV, NN).  Same poziomy nośności są numerowane po kolei, począwszy od 1 dla najmniejszego poziomu nośności. Zdarza się, że różne typy Isokorb® z tym samym poziomem nośności nie mają tej samej nośności. Poziom nośności musi być zawsze określany za pomocą tabel lub programów obliczeniowych.

Ochrona przeciwpożarowa

Informacje na temat ochrony przeciwpożarowej będą w przyszłości stanowiły integralną część oznaczenia produktu. Opis ochrony przeciwpożarowej produktu jest wyrażony w klasach odporności ogniowej: R/REI/EI itd. ze wskazaniem odporności ogniowej w minutach 30/60/90/120 itd. Jeżeli ochrona przeciwpożarowa nie jest wymagana, podaje się R0.

 

Przykład: Isokorb® XT typu K-F-M4-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.0

Do wymiarów należą następujące dane:

 • Otulina betonowa CV
 • Długość kotwienia LR lub wysokość kotwienia HR (w zależności od wariantu połączenia)
 • Grubość elementu izolacyjnego X
 • Wysokość elementu izolacyjnego H
 • Długość elementu izolacyjnego L lub szerokość elementu izolacyjnego B (w zależności od pozycji montażowej)
 • Średnica śruby D


Przykład:
Isokorb® XT typu K-F-M4-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.0

Numer generacji zmienia się w związku z dalszym rozwojem produktów i kończy każde oznaczenie produktu Schöck Isokorb®.


Przykład: Isokorb® XT typu K-F-M4-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.0