W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Parametry dla zabezpieczenia przed wilgocią

Temperatura punktu rosy θT

Temperatura punktu rosy powietrza w pomieszczeniu, to temperatura, przy której para wodna nie może utrzymywać się w postaci gazowej i oddaje wilgoć w formie kondesatu. W takiej sytuacji wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu wynosi 100 %.

Temperatura powstawania zagrzybienia θs

Na zimnych powierzchniach elementów budowlanych będzie tworzyła się pleśń, gdy powierzchnia elementu budowlanego jest co najmniej tak zimna, że powietrze stykające się z nim charakteryzuje się wilgotnością względną na poziomie 80 %. Temperatura, przy której do tego dochodzi to tak zwana temperatura powstawania zagrzybienia θS.

Temperatura powierzchni od strony pomieszczenia θsi

Temperatura powierzchni przegrody od strony pomieszczenia θsi dostarcza informacji o przenikalności cieplnej elementu budowlanego. Gdy temperatura powierzchni przegrody od strony pomieszczenia mimo wysokiej temperatury powietrza we wnętrzu budynku jest niska, wówczas można wywnioskować, że przez dany element przepływa strumień ciepła o dużej gęstości, mamy do czynienia z dużymi stratami ciepła.

W obrębie mostków cieplnych występują najniższe temperatury powierzchniowe, z tego względu wymagane jest spełnienie odpowiednich warunków temperaturowych, wyrażanych minimalną temperaturą powierzchniową θsi,min. Wartość minimalnej temperatury powierzchniowej wskazuje na to czy na powierzchni mostka cieplnego może tworzyć się kondensat lub zagrzybienie. Minimalna temperatura powierzchni jest więc parametrem pozwalającym na dokonanie oceny czy w danym miejscu na powierzchni mostka cieplnego nie wystąpią warunki, które będą sprzyjały kondensacji pary wodnej lub rozwojowi pleśni. Temperatura θsi,min zależy bezpośrednio od konstrukcji mostka cieplnego (geometria i przewodność cieplna materiałów tworzących mostek cieplny).