W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Rodzaje mostków cieplnych

Materiałowe mostki cieplne

Materiałowe mostki cieplne powstają w miejscach, gdzie przylegają do siebie materiały budowlane o bardzo różnej przewodności cieplnej. Typowym tego przykładem są kotwy przechodzące przez warstwę izolacyjną. Odpływ ciepła przez metalowe kotwy jest znacznie intensywniejszy niż przez pozostałą część przegrody wykonanej z materiału izolacyjnego.

Geometryczne mostki cieplne

Geometryczne mostki cieplne powstają wówczas, gdy powierzchnia oddająca ciepło jest znacznie większa niż powierzchnia je przyjmująca. Przykładem tego są naroża budynków, gdzie na powierzchniach przejmujących ciepło po stronie wewnętrznej znacznie spadają temperatury, ponieważ ciepło może intensywnie uchodzić przez większe, oddające je powierzchnie zewnętrzne. Obniżenie temperatury na powierzchni wewnętrznej jest również spodowane ograniczoną cyrkulacją powietrza w narożu.

Podsumowując konsekwencją występowania mostków cieplnych jest

  • Groźba powstawania zagrzybienia
  • Ryzyko występowania negatywnych wpływów na zdrowie (alergie itd.)
  • Niebezpieczeństwo powierzchniowej kondensacji pary wodnej
  • Większe straty energii grzewczej
  • Większe straty ciepła
  • Lokalne odczucie chłodu