W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Trójwymiarowe mostki cieplne (naroża pomieszczeń)

Typowym przykładem takiego mostka jest naroże pomieszczenia. Na rysunku 3 zaprezentowano przepływ strumienia ciepła przez dwuwymiarowe naroże ścian zewnętrznych. W przypadku trójwymiarowego naroża w pomieszczeniu problem ten jeszcze się nasila. Już przy modelu geometrycznym 2-D (dwuwymiarowym) temperatura na powierzchni przegród tworzących naroże obniża się. W narożu trójwymiarowym (model geometryczny 3-D) zwiększa się niekorzystny stosunek powierzchni zewnętrznej do powierzchni wewnętrznej, co powoduje dalszy spadek temperatury powierzchniowej.