W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Wilgotność powietrza

Wilgotność bezwzględna powietrza to zawartość pary wodnej w mieszance powietrza. To, ile maksymalnie pary wodnej może znajdować się w powietrzu zależy przede wszystkim od temperatury. Im wyższa temperatura, tym więcej pary wodnej może zawierać powietrze.

Jak widać na rysunku 8, przy schładzaniu powietrza część zawartej w nim pary wodnej przekształca się w wodę (kondensat pary wodnej). Do tego zjawiska może dochodzić na zimnych powierzchniach przegród budowlanych m.in. w pomieszczeniach użytkowanych przez ludzi i innych z wysoką zawartością wilgoci w powietrzu. Przy wysokiej wilgotności powietrza na zimnych powierzchniach, zanim jeszcze dojdzie do wytrącania się wody kondensacyjnej, występuje także niebezpieczeństwo tworzenia się pleśni. Do oceny wpływu wilgoci zawartej w powietrzu na procesy kondensacji pary wodnej i rozwoju pleśni stosuje się również parametr wilgotność względna powietrza.

Wilgotność względna powietrza

Wilgotność względna powietrza, jako wartość procentowa opisuje stopień nasycenia powietrza parą wodną. W tym przypadku 100 % wilgotność względna wskazuje na maksymalne nasycenie powietrza parą wodną. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że wilgotność względna uzależniona jest również od temperatury i dlatego daną wartość wilgotności względnej należy zawsze odnosić do danej temperatury. Ponieważ to właśnie od temperatury zależy maksymalna ilość pary wodnej, jaka może zostać przyjęta przez powietrze. Wraz ze zmianą temperatury powietrza w pomieszczeniu zmienia się również wilgotność względna. Jeżeli na przykład temperatura powietrza w pomieszczeniu zostanie obniżona z 20° C do 18° C przy wilgotności względnej powietrza wynoszącej 50 %, wówczas wilgotność względna powietrza wzrasta o 7 %. Powodem tego jest fakt, że przy zmniejszającej się temperaturze powietrza spada maksymalna ilość pary wodnej, którą może przyjąć powietrze.