W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Współczynnik sprzężenia cieplnego

Współczynnik sprzężenia cieplnego L2D to iloraz mocy strumienia ciepła do różnicy temperatury między dwoma pomieszczeniami oddzielonymi analizowaną konstrukcją. Tak więc współczynnik L2D wyraża moc strat ciepła przez daną konstrukcję.

Wzór z PN EN ISO 10211:

W przypadku konstrukcji z mostkami cieplnymi współczynnik sprzężenia cieplnego L3D składa się z powierzchniowych strat ciepła przez elementy budowlane nieposiadające zakłóceń oraz sumy strat ciepła na skutek występowania liniowych i punktowych mostków cieplnych, jak zapisane to jest w poniższym wzorze (zgodnie z PN EN ISO 10211):

Wzór z PN EN ISO 10211:

Przy czym:

  • Uk(i,j) to współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę z części k pomieszczenia lub budynku;
  • Ak powierzchnia, dla której obowiązuje wartość Uk(i,j);
  • Ψm(i,j) liniowy współczynnik przenikania ciepła części m pomieszczenia lub budynku;
  • lm długość, na której obowiązuje wartość Ψm(i,j);
  • χn(i,j) punktowy współczynnik przenikania ciepła z części n pomieszczenia lub budynku;
  • Nk ilość współczynników przenikania ciepła;
  • Nm ilość liniowych współczynników przenikania ciepła;
  • Nn ilość punktowych współczynników przenikania ciepła.