W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnej wygody, strona  Schöck wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z warunkami polityki prywatności.

Szukaj

Powstawanie zagrzybienia

Warunki na powierzchni elementów budowlanych sprzyjające tworzeniu się zagrzybienia występują przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80 %. Oznacza to, że na zimnych powierzchniach elementów budowlanych powstawać będzie pleśń, gdy są one co najmniej tak zimne, że w warstwie powietrza, która bezpośrednio z nimi styka się, wilgotność względna powietrza osiąga poziom co najmniej 80%. Temperatura, w której występuje to zjawisko, to temperatura powstawania zagrzybienia θS. Tak więc do ryzyka powstania zagrzybienia dochodzi już w temperaturach wyższych od temperatury punktu rosy. Przy temperaturze powietrza równej 20 °C i wilgotności względnej równej 50 % dopuszczalna temperatura z uwagi na ochronę przed zagrzybieniem jest równa 12,6 °C (rysunek 11), czyli o 3,3 °C powyżej temperatury punktu rosy (patrz rysunek 10). W zapobieganiu szkodom budowlanym związanym z tworzeniem sie zagrzybienia istotnym czynnikiem jest temperatura, poniżej której rozpoczyna się ten proces. Dlatego temperatura na powierzchni przegrody musi być wyższa od tej minimalnej, od której proces powstawania zagrzybienia
się rozpoczyna (wymagania normy: PN EN ISO-13788-2003).

Podsumowując należy odnotować, że nie wystarczy, gdy temperatury powierzchni wewnętrznych są wyższe od temperatury punktu rosy powietrza w pomieszczeniu, temperatura na powierzchni przegrody musi być też wyższa od temperatury, w której dochodzi do tworzenia się pleśni! Wartość graniczna wilgotności względnej powietrza przy powierzchni elementu budowlanego wynosi 80 %. W odniesieniu do powietrza o temperaturze równej 20 °C i wilgotności względnej równej 50 % dopuszczalna temperatura z uwagi na ochronę przed zagrzybieniem jest równa 12,6 °C.

Częste problemy związane z powstawaniem pleśni występują podczas renowacji starych budowli. Zazwyczaj bowiem stare okna i ich mocowanie w starych budynkach, nie tylko przyczyniają się do znacznych strat ciepła, to na dodatek na powierzchni przegród w miejscu mocowania może dochodzić do powierzchniowej kondensacji pary wodnej. Gdy przy remontach odnawiane zostają okna, dochodzi do wzrostu temperatury powierzchniowej, zaś na skutek zwiększonej szczelności nowych okien wzrasta również wilgotność względna powietrza. W wyniku powyższego może dochodzić do powstawania zagrzybienia już przy temperaturach powierzchniowych powyżej 12,6 °C. Zjawisku temu można zapobiec zapewniając przede wszystkim odpowiednią wentylację pomieszczenia.